Noorse Truien

¬†Winternacht Als ‘t buldrend windenheir, ontslagen van zijn banden, Het zeevlak overgiert bij duistren winternacht, En ‘t hulploos vaartuig zweept naar de ongastvrije stranden, Waar slechts verderf en dood de veege manschap wacht. Wanneer met elken stond de nood al hooger steigert, En, bruisend, golf bij golf in ‘t lekke scheepshol dringt, De mast verbrijzeld […]

Verder lezen